0
3
iCraigumz
My short poem. By iCraigumz #Mypoem #poem #funny #Comedy #Shortpoem #Lol