0
1
Kierra101
Detention=ep1s1 #likethis #plotagon #thesmiths