15
30
Doodius
If you play Pokémon ORAS/XY , trade me!