0
2
SammyG09
Nuka calls kovu a spoiled brat/Time out