1
9
Nekochan234
#BlackTouhou13 Part: 1/10 Youmu will soon beat Rumia! Watch your back, Rumia!