2
11
SebbeBjrk
Swedish legislative process (English) #Education #Law #Tråsättraskolan #SO #Samhällskunskap #LagochRätt #Lagstiftningsprocessen #Utbildning