0
9
bosa1
Presentationsövning inom ramen för kursen Tillämpad IT i skolan.